No Picture
Referat Bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 21 nov. 2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 21 nov. 2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen Tilstede fra bestyrelsen var: Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv Afbud fra: Inger Beuchert Fra […]

No Picture
Referat Bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 30. jan. 2024, Foreningszonen, DGI – Huset

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 30. jan. 2024, Foreningszonen, DGI – Huset Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv Fra Aktivitetsudvalget […]