Billeder til hjemmesiden

Vi mangler billeder 

Har du nogle billeder, som vi må bruge på foreningens nye hjemmeside?

Gem billedet som jpg-fil og helst i ca. 1200 pixel i bredden, så er opløsningen perfekt som »fuldsidebillede« og det fylder ikke mere end det nemt kan sendes som vedhæftet fil i en normal e-mail.

Send det til:

leif.jensen@dalbynet.dk
Ring 2129 8672
hvis du har spørgsmål

En vedhæftet jpg-fil ...