Klubmøderne afholdes i vores lokale (cafeen) på  DGI-Huset.- Solbakkevej 42. . Indgang til cafèen, på bagsiden af DGI bygningen

Bemærk: Fra Januar 2015 holder vi klubmøder hver torsdag fra kl. 19.00 - 22.00, hvor medlemmerne kan mødes til hyggeligt samværd og snakke Foto. Se kalenderen.

Vi laver fototure i det fri, når vejret tilader det.