Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 10. november 2021 kl. 13.30 i DGI-Huset, lille mødesal

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Jørgen Jørgensen, Bjarne Christensen, Flemming Knudsen og Thorkild Sørensen.
Fra aktivitetsudvalget deltog Susanne Hansen, Leif Jensen var fraværende.

1. Siden sidst.
- Der blev ikke truffet beslutninger.

2. Økonomi
- Balancen er på ca. 12.500 kr.
- Vi ser på, om kontingentet på 300 kr./ år rækker.
- Vi kører videre med gratis kaffe og kager.
- Jørgen sætter en liste op med prisen på øl og vand.

3. Aktivitetskalenderen for det næste ½ år
- Inger har haft kontakt med Zoo fotograf Frank Rønsholt som kommer i klubben den 10. febr. 2022. Efterfølgende arbejdes der på at lave et besøg i Zoo Nyk. F. med Uffe B. og Frank R. som guider.
- Jørgen undersøger muligheden for besøg i Krokodille Zoo.
- Generalforsamling den 3. marts 2022.
- Herefter blev de enkelte aktiviteter drøftet og sat på kalenderen med løse ender til opfølgning. (De løse ender er ikke løse længere, og alle aktiviteter er lagt ind i
hjemmesidens kalender.)

4. Planlægning af foredrag den 2. dec. 2021
- Månedens billede flyttes en uge frem til den 9. dec.

5. Juleafslutning
- Efter månedens billede er der rødvin/glögg samt slik og knas.

6. Gl. hjemmeside ud, ny hjemmeside ind. ( I stil med Kastrup Parkens) Uddelegering af arbejdsopgaver på ny hjemmeside
- Vi har fået et tilbud om et nyt hjemmeside layout fra Leif Jensen
- Enighed om at vi vil benytte os af Leifs tilbud.

7. Eventuelt
- Klubbens store aluminiums rammer sælges for 500 kr./stk.
- Inger tager kontakt til Charlotte Stage, som er formand for Handelsstandsforeningen, for at forelægge hende vores ønsker om steder til at lave udstillinger.
- Radio 40+ har tilbudt at klubben kunne få billeder med. Vi takker nej til tilbudet og videregiver det til medlemmerne.
- Fotoårbog? Der skrives til medlemmerne.

8. Næste møde
- Onsdag den 9. februar 2022 kl. 13.30.

Referent Thorkild Sørensen