Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub onsdag den 16. marts 2022 hos Inger Beuchert.

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Bjarne Christensen, Leif Jensen og Thorkild Sørensen.
Fra Aktivitetsudvalget deltog Susanne Hansen og Leif Jensen.

1. Siden sidst. Intet til opfølgning.

2. Bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerede sig med Bjarne som næstformand. Bjarne assisterer ligeledes ved afvikling af månedens billede.

Thorkild går ind i arbejdet med Region Syd (bl.a. betaling, indsamling og aflevering af deltagernes billeder) sammen med formanden.

Leif tager sig af billedredaktionen med dommerkontakt i forbindelse med klubbens egne konkurrencer, herunder indsamling og distribution af billeder og printning af diplomer.

Klubben har et ønske om at udstille vores billeder. På den baggrund undersøger Susanne muligheden for udstilling på Sukkerfabrikken i Stege og Flemming undersøger muligheden i Kirkeskoven.

3. Økonomi.

Vi har en sund økonomi med ca. 11.000,- kr. på bogen

Vi anskaffer foreløbig ikke en printer til klubben. Da vi ikke har eget klublokale med mulighed for at printe udenfor vores møde aftener og vi ikke forventer, at der er medlemmer som vil stå til rådighed i døgndrift, er forslaget skrinlagt.

Vi dropper SMS mail.

4.Konkurrencer.

Fremover kan billeder, som har opnået en placering indenfor top 20 ikke kunne deltage i fremtidige konkurrencer indenfor samme kategori.

Der kan nu afleveres 2 billeder til månedens billede. Diplomer afskaffes. Æren er gevinsten sammen med retten til at vælge emnet for næste måneds konkurrence.

Vi vil prøve at lade medlemmer, der ønsker det, kommentere de deltagende billeder, inden resultatet af medlemsafstemningen offentliggøres.

5. Digital klubkonkurrence i henhold til Leif Jensens forslag.

Sekretæren fik opgaven med, at lave et forslag til kalender, men forskudt i forhold til Klubmesterskabet.

Leif laver forslag til regler og overvejer nyt design til diplomerne.

Leif foreslår, at gavekort til vinderen erstattes med et ”Trofæ”. Ok til forslaget..

Bedømmelse af billederne skal ske ved dommerens fysiske fremmøde på en klubaften.

6. Aktivitets kalender.

Den 2. juni er der afvikling af 1. afdeling af klubmesterskabet 22/23. Skulle oprindeligt have været afviklet den 19. maj hvor der afholdes afvikling af Region Syds forårskonkurrence i Maribo.

Den 9. juni er der afvikling af månedens konkurrence og sommerafslutning som Susanne står for.

Den 28. april viser Leif eksempler på brug af Photoshop.

Den 11. august forsøger vi at få Carsten til at demonstrere udendørs portrætfotografering.

7. Eventuelt.

Der er et ønske om bedre belysning til vores billeder når de vises på stativet. Leverandører undersøges.

Vi melder os til at deltage på Køng Kunsthåndværkermarked den 22. maj kl. 10-16 med en stand.

8. Næste møde.

Vi mødes igen den 10. august 2022 kl. 14:00.

Referent: Thorkild Sørensen.