Persondatapolitik
Vordingborg Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Vordingborg Fotoklub eller Vordingborg Fotogruppe, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Vordingborg Fotoklub behandling af dine personoplysninger.
Vordingborg Fotoklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Vordingborg Fotoklub dine personoplysninger
Vordingborg Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
■ Når du indmelder dig som medlem af Vordingborg Fotoklub, eller udøver medlemsaktiviteter.
■ Når du tilmelder dig som medlem af Vordingborg Fotoklub ønsker at gøre brug af Vordingborg Fotoklub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Vordingborg Fotoklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer
Vordingborg Fotoklub indsamler for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en mundtlig aftale relateret til Vordingborg Fotoklub.

1. 2. Hvornår videregiver (Foreningens navn) dine personoplysninger
Vordingborg Fotoklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig.
■ Til Region Syd i forbindelse med samarbejdet mellem fotoklubberne og til registrering af dine placeringer i afholdte konkurrencer.
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos.

1. 3. Hvordan beskytter Vordingborg Fotoklub dine personoplysninger
Vordingborg Fotoklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vordingborg Fotoklub sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Vordingborg Fotoklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Vordingborg Fotoklub sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

1. 4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Vordingborg Fotoklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem (fremgår af hjemmesiden).
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Vordingborg Fotoklub behandler om dig.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Vordingborg Fotoklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Vordingborg Fotoklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Vordingborg Fotoklub påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Vordingborg Fotoklub ikke tilbyde dig de services, der fremgår af et medlemskab.

1. 5. Hvor længe opbevarer Vordingborg Fotoklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Vordingborg Fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Vordingborg Fotoklub med Region Syd eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

1. 6. Hvad sker der, når Vordingborg Fotoklub ændrer denne persondatapolitik
Vordingborg Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Vordingborg Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Vordingborg Fotoklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Vordingborg Fotoklub på en af de e-mailadresser på bestyrelsen, der fremgår af hjemmesiden www.vordingborgfotoklub.dk

1. 7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler.

Foto: Anita Gausby