Referat fra bestyrelsesmøde den28. marts 2023 i DGI Huset.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2023 i DGI Huset.
Fraværende Thorkild Sørensen
Tilstede Inger Beuchert, Leif Jensen, Bjarne Christensen Flemming Bøgvad
Dagsorden

Pkt. 1 Siden sidst
Intet at noterer

Pkt. 2 Konstituering.
Bjarne Christensen Næstformand, Leif Jensen billedsekretær

Pkt. 3 Konkurrencer
• Månedens billede fortsætter uændret, bestyrelsen henstiller til medlemmerne at de fremkommer med emneforslag som kan lægges på hjemmesiden som emnebank
• Klubkonkurrence papir, der må afleveres 3 billeder i hver kategori, billeder som blevet placeret i en konkurrence i en kategori fra nr. 1 – 10 må ikke genbruges i samme kategori
• Fra næste sæson opdeles den digitale i 2 kategorier på samme måde som i papirkonkurrencen

Pkt. 4 Klubmøder inden sommerferien
• 30 marts medlemmerne opfordres til at have emne forslag med til kommende klubaftener
• Medlemmerne opfordres til at have 2 – 4 billeder med til en billedsnak
Pkt. 5 Aktivitets kalenderen / evt. tur inden sommerferien
• Formanden undersøger om der skulle være medlemmer som kunne tænke sig at deltage i udvalgets arbejde
Pkt. 6 Udstillinger / hvordan skal de bruges
• Der skal i løbet af uge 13 nedtages billeder hos tandlægerne
• Formanden udsender et nyhedsbrev angående brugen af udstillingen i Algade, vi ønsker at der skiftes billeder efter en kortere periode så der ønskes flere billeder til rådighed og gerne hjælp til at udskifte billederne
Pkt. 7 torsdagsture i sommerferien
• Vi fortsætter med torsdags turene i sommerferien, bestyrelsen opfatter turene som en succes
• Det kunne også være en mulighed at enkelte medlemmer foreslog ture på andre dage og tidspunkter, i sådanne tilfælde er Facebook en god hjælp til at orientere om ture på.
Pkt. 8 økonomi
• Der i kassen pt. 9444,36kr.
• Der i øjeblikket 36 medlemmer
• kassereren sørger for klubbens indmelde SDF
Pkt. 9 Eventuel
• Det undersøges om vi låne lokalet i Algade til promovering af klubben i Vordingborg Festuge

Referent Flemming Bøgvad