Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub den 5. marts 2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub den 5. marts 2024
i DGI-HUSET

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelses suppleant Lisbeth Munthe-Brun

Fra Aktivitetsudvalget deltog: Anita Gausby og Lisbeth Munthe-Brun

1. Konstituering.

Leif Jensen forsætter som billedredaktør.

Bjarne Christensen forsætter som næstformand.

Lisbeth Munthe-Brun og Anita Gausby forsætter som festudvalg, og supplerer sig efter behov.

2. Siden sidst.

Casper Thybjerg er booket til det fælles Region Syd arrangement den 30. januar 2025 på Islinge skolen. Inger orienterer Næstved – og Maribo Fotoklub.

Der sælges kaffe og kage til deltagerne.

Forslag om, at deltagelse er gratis for V.F. medlemmer.

Tilmeldings i dec. 2024.

Der skal arbejdes med en udstilling på Islinge skolen. Knud har plader til ophængning af billederne som vi evt. kan låne.

Kunstforeningen står for en udstilling på biblioteket, hvor der udstilles sammen med andre kunstarter.

3. Konkurrencerne.

Fremover er det kun de 5 bedst placered billeder, der ikke må genbruges i Klub mesterskabs konkurrencerne fra sæson 2024/2025.

Fremover vælger vinderen af månedens billede et emne, som kan udvikle vores færdigheder som fotografer. Gennemgang af emnet på det efterfølgende møde.

4. Aktivitetskalenderen.

I forlængelse af ønsket om en opstramning af hjemmesidens kalender, blev en række emner bragt i forslag. Vanddråber, Maling med lys, Portræt, Modelfoto, Foto fra fast standpunkt.

April er fyldt op. Den 9. maj Kristi himmelfartsdag er der ikke klubmøde.

5. Festugen.

Vi nedsætter et arrangements udvalg og foreslår Knud som koordinator. Leif er presse koordinator.

6. Økonomi.

Medlemmer af aktivitetsudvalget vil fremover blive orienteret om foreningens økonomi.

7. Eventuelt.

Morten Andersen har stadig sit diplom og en flaske rødvin til gode.

8. Næste møde.

Afholdes den 28. maj 2024 kl. 14:00 et eller andet sted.

Referent: Thorkild Sørensen.