Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub onsdag den 10. august 2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub onsdag den 10. august 2022 i Foreningszonen DGI – HUSET

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Leif Jensen og Thorkild Sørensen.

Fraværende var: Bjarne Christensen

Fra Aktivitetsudvalget deltog Susanne Hansen og Leif Jensen.

1. Siden sidst.

Vedrørende udstilling:

Det har ikke været muligt for Susanne, at få kontakt til Sukkerfabrikken på grund af ombygning.

Flemming har heller ikke haft held med at få fat i Medborgerhuset/Kirkeskoven.

I forhold til ikke udlejede butikslokaler, redegjorde Inger for problemer med husleje, varme og forsikring.

Thorkild undersøger ”Den Gule Stad” i Kalvehave.

2. Konkurrencer

Bidrag til ”Månedens billede ” indsendes senest den sidste torsdag i måneden. Senest den efterfølgende tirsdag indsendes stemmesedlen.

Billederne kommenteres og resultatet offentliggøres på mødet den første torsdag i efterfølgende måned, og vinderen vælger nyt emne efter eget ønske eller fra en forslagsliste/idekatalog.

Vedrørende vores Digitale klubkonkurrence 22/23 blev følgende vedtaget:

2. runde. Aflevering senest 08/12-2022; Afvikling den 12/01-2023
3. runde. Aflevering senest 09/02-2023; Afvikling den 09/03-2023
4. runde. Aflevering senest 13/04-2023; Afvikling den 11/05-2023

3. Aktivitetskalenderen

28. august er der udflugt fra Næstved til Karrebæksminde. Egenbetalingen udgør 50 kr. og klubkassen bidrager med 120 kr./pers.

23. oktober kl. 11:00 besøger vi Guldborg ZOO.

08. september taler vi om billeder til Reg. Syds efterårskonkurrence hvor råd og vejledning gives hvis det ønskes.

22. september taler vi om billederne udenfor placeringsrækkefølgen. Hvorfor??? Dårlig dommer ?? Dårligt billede?

28. september er der Reg. Syd samarbejdsudvalgsmøde.

Susanne undersøger ”Fjord Foto” med henblik på klubaften.

Leif undersøger Jonas D Madsen som en mulighed.

4. Økonomi

Der er ca. 16.000 kr. i kassen.

5. Arkiv for fotoklubben

Hjemmesiden er arkiv sammen med Ingers USB stik.

6. Deltagelse i Nyråd lokalforums fejring af Bakkebølle banen

Der er sendt besked til medlemmerne.

7. Eventuelt

Vi har fået en indbydelse fra SDF.

8. Næste møde

8. november kl. 14:00 i Foreningszonen DGI – HUSET.

Referent: Thorkild Sørensen