Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 21 nov. 2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 21 nov. 2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen

Tilstede fra bestyrelsen var: Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv

Afbud fra: Inger Beuchert

Fra Aktivitetsudvalget deltog: Anita Gausby, Lisbeth Munthe-Brun og Ove Arntkløv

1. Siden sidst. ( Jeg har ikke fået fat på Casper Tybjerg, måske det kan lykkedes en anden.)

Bjarne kontakter Casper Thybjerg via formularen på hans hjemmeside, når formanden har undersøgt muligheden for at slå arrangementet sammen med Reg. Syd den 18. april 2024, som blev fremført på mødet, set i lyset af problematikken i pkt. 5 på dagsordenen.

2. Klubkalender. ( Planlægning af møder efter jul. Husk planlægning af julemødet.)

Den14 dec. afholdes årets sidste møde med juleafslutning.
Tilmelding senest den 7.dec. Af hensyn til indkøb.
Anita laver tipskupon og køber godteposer til de tilmeldte.

Som forslag til kalender emner efter jul blev der foreslået:
-Maling med lys
-Macro
-Billedsnak, medlemmer tager billeder med til drøftelse
-Ønske aften
-Redigering, brug af værktøjer

3. Konkurrencer. (Status på alle vores konkurrencer. Deltagelse, månedens konkurrence afvikling folk melder sig ikke til at kommentere så det må vi stoppe med, mener jeg, men hvad så?)

Månedens billede fortsætter med en kommentator (Lisbeth har meldt sig til næste omgang)
evt. med inddragelse af mødedeltagerne.

4. Aktivitetskalenderen. (Stort tak til aktiitetsudvalget for de gode ture. Er der noget på tapetet i den kommende tid.)

-Der arbejdes med en tur til Gavnø slot når tulipanerne blomstrer

-Sommerferie klubaftensturene forsættes
-Oprettelse af en lukket Facebook gruppe ønskes

5. Region Syd. (Foto Foredrag, nogle gode forslag. Jeg har bestilt festlokalet på Iselinge skolen fordi Maribo mente at Rudy Hemmingsen fra Stevns gerne ville holde foredrag, men han har meldt endelig afbud. Så vi har et lokale men ingen foredragsholder.)

Se pkt. 1.

6. Økonomi. (Ser fint ud ingen kommentarer.)

Vi har en sund økonomi, som balancerer med ca. 11.300 kr.

7. Udstillinger. (Udskiftning hos tandlægen, tror vi godt kan gå væk fra at det skal være ens i indrammet, der er ikke rigtig stemning for det synes jeg. Leif du skriver jo med fabienne kan du forhøre dig om vi får lov til at være der blivende, for så skal vi lige have et par ophæng mere.)

-Rammer kan lånes.
-Udstilling uden rammer men med ophæng.
-Færre billeder men større.
– Leif kontakter Fabienne hos Tandlægerne Holmgren.
-Skiftes ved tandlægerne.

8. Eventuelt.

Der ønskes en debat om visning af konkurrense vinder billeder på hjemmesiden.

9. Næste møde. (Måske sidst i jan. Der skal planlægges generalforsamling.)

30. januar 2024 kl. 14 i Foreningszonen.

Referent: Thorkild Sørensen.