Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 28. februar 2023 i DGI – HUSET, Foreningszonen

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 28. februar 2023 i DGI – HUSET, Foreningszonen

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Leif Jensen og Thorkild Sørensen.

Fraværende var: Bjarne Christensen

Fra Aktivitetsudvalget deltog Leif Jensen.

1. Siden sidst

Inger har talt med biblioteket i Vordingborg. Vi kan komme til at udstille i løbet af året, men tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Vi har fået ophængt billeder i Klinik Holmberg i Vordingborg og i et ikke udlejet forretningslokale i Algade.

2. Økonomi

Kassebeholdningen er på ca. 7.000 kr., efter indkøb af medaljer og præmier.

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

Vi foreslå at kontingentet for 2023 fastsættes til 400 kr.

3. Planlægning af Generalforsamlingen

Vi mangler en dirigent.

Kassereren, Sekretæren og det menige medlem er på valg. Såfremt der ikke er andre der har mod på at prøve kræfter med disse opgaver, modtager Flemming, Thorkild og Bjarne genvalg.

Lisbeth fortsætter som Revisor suppleant.

Flemming bestiller 30 stk. wienerbrød til kaffen.

Medaljer og glas er på plads til vinderne af Papir klubmesterskabet, som uddeles efter generalforsamlingen.

4. Udstillinger

Vi udstiller i Klinik Holmberg , i den ledige forretning i Algade og Lægehuset i Langebæk.

Der skal udarbejdes en strategi for ophængning og skift mellem medlemmernes billeder, så ”Først til mølle” ikke er det eneste kriterie.

Endvidere skal der tages hånd om udskiftningen af udstillingen i Lægehuset i Langebæk.

5. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

6. Næste møde

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 14:00 i DGI – HUSET, Forenings-Zonen.

Referent: Thorkild Sørensen