Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 30. jan. 2024, Foreningszonen, DGI – Huset

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 30. jan. 2024,
Foreningszonen, DGI – Huset

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv

Fra Aktivitetsudvalget deltog: Anita Gausby og Ove Arntkløv

Afbud fra: Lisbeth Munthe-Brun

1. Siden sidst

Leif har talt med chefen hos Tandlægerne om at forsætte med at udstille. Umiddelbart lød han ikke særligt begejstret for vores billeder, men var indstillet på at give det en chance. Hvad han så end mente med det.

Det er i den forbindelse besluttet, at billeder (ikke rammer) fremover, som minimum, skal have A3 format.

Medlemmene spørges, om der forsat er interesse for udstillingen.

Thybjerg har ikke tid i april. Bjarne forsøger at booke ham til august.

Stevns Fotoklub har inviteret os til deres arrangement med Per Vallentin den 7. februar.

Fra deltagelsen i Kulturmøde forlyder det, at vi ikke havde meget udbytte af årets møde, da det stort set kun handlede om hallerne. Måske bliver næste års emne mere relevant, og det er altid godt at vise kommunen, at fotoklubben eksisterer!

2. Konkurrencer
Fungere de godt nok?
Skal vi vise de vindende billeder på hjemmesiden? Mange efterspørger det.
Præmier til klubmesterne.

Emnerne til Månedens billede bør fremover vælges fra en liste med emner, som kan bidrage til udvikling af fotografisk kunnen og/eller kunstnerisk viden.
Leif laver en ”demoliste” som forelægges til udtalelse blandt medlemmerne.
Evaluering inden sommerferien.

Diplomer og rødvin til vindende medlemmer som ikke deltager i klubaftnerne, vil blive forsøgt udbragt af nærmeste nabomedlem.

Vinderbilleder offentliggøres kun med fornavn, hvis man ønsker sit billede offentliggjort.

Vi forsætter med glas som præmie til Klubmestrerne.

3. Planlægning generalforsamlingen

Årets generalforsamling afholdes den 29. februar kl. 19:00 i Gåsesalen.

På valg er: Formand, Inger (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem, Leif (modtager genvalg)
Bestyrelses suppleant, Ove (modtager ikke genvalg)
Revisor, Karen (modtager genvalg)

Tilmelding af hensyn til traktement.

Flemming sørger for glas og medaljer.

Leif sørger for diplomer.

4. Klubmøder på kalenderen

Som forslag til kalender emner er der tidligere blevet foreslået:
-Maling med lys
-Macro
-Billedsnak, medlemmer tager billeder med til drøftelse
-Ønske aften
-Redigering, brug af værktøjer

Vi er ikke nået meget længere med kalendersatte emner. Der har dog været tiltag med redigering, Stacking og snak om medbragte billeder.

5. Aktivitetsudvalget

Der arbejdes på en Tulipantur til Gavnø Slot.

6. Økonomi.

Regnskabet balancerer med ca. 9250 kr.

Vi foreslår at kontingentet fastholdes på 400 kr.

Kaffe og kage er forsat uden beregning

7. Region Syd

Vi har bestilt festlokalet på Iselinge skolen til arrangementet den 18. april 2024. Jørgen Kryger fosøger at finde en spændende foredragsholder.

8. Facebook, Hjemmesiden

Bjarne har udarbejdet en lukket Facebook gruppe til V.F., som Brian hjælper med at gøre aktiv på nettet.

Bjarne, Brian og Leif administrerer.

9. Eventuelt.

Tiden er kommet hvor vi skal søge lokale. Vi søger samme lokale som hidtil.

Forslag om at lave ture den første tirsdag i måneden i stil med vores sommerferie aktiviteter.

Det undersøges om Islingeskolens festsal kan bruges til at afholde udstilling.

10. Næste møde

Besluttes efter Generalforsamlingen.

Referent: Thorkild Sørensen.