Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 8. november 2022 i DGI – HUSET, Foreningszonen

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den 8. november 2022 i DGI – HUSET, Foreningszonen

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Leif Jensen og Thorkild Sørensen.

Fraværende var: Bjarne Christensen

Fra Aktivitetsudvalget deltog Leif Jensen.

1. Siden sidst.

Leif har haft kontakt til Jonas D. Madsen fra Næstved Fotoklub, som gerne vil fortælle om deltagelse i Internationale fotokonkurrencer, model fotografering eller generelt om sine billeder.
Vi afventer tilbagemelding på en mulig dato.

Thorkild har været i Den Gule Stald for at se på udstillingsmuligheder, men pladsen er for beskeden til at det giver mening for os at udstille.

Flemming er i kontakt med Kirkeskoven i forbindelse med fotografering ved arrangementer f.eks. kostumeprøver til teaterforestillinger.

Inger kontakter Vordingborg bibliotek for at høre om mulighederne for fremtidige udstillinger.

2. Konkurrencer
evaluering af: afholdelse af konkurrencer
indsendelse af billederne

På baggrund af de erfaringer vi har indtil videre, var der enighed om at forsætte på den
måde som er beskrevet i konkurrencereglerne på hjemmesiden.

3. Planlægning af klubmøder.

Der blev planlagt aktiviteter frem til Generalforsamlingen i 2023.

Aktiviteterne er lagt i kalenderen i det omfang der har været plads. De manglende oplysninger vil blive bragt på hjemmesiden på en anden måde.

Generalforsamlingen afholdes den 16. marts 2023 kl. 19:00.

4. Økonomi

Der er ca. 12.000 kr. i kassen.

Kaffe og kager forsætter med at være gratis.

5. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

6. Næste møde

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 14:00 i DGI – HUSET, Forenings-Zonen

Referent: Thorkild Sørensen