Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den15. august 2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag den15. august 2023
i DGI-HUSET, Foreningszonen

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv

Afbud fra: Bjarne Christensen

Fra Aktivitetsudvalget deltog: Lisbeth Munthe-Brun og Ove Arntkløv

Afbud fra: Anita Gausby

1. Siden sidst.

-Butikslokalet i Algade som vi udstiller i, var bemandet ons-, tors- og fredag i Festugen.
Interessen var god og vi håber, at det har kastet et nyt medlem af sig. Der var desværre ingen bidrag til fotokonkurrencen.

-Inger har uden held forsøgt at kontakte Casper Thybjerg. Der laves nye forsøg på at opnå kontakt.

2. Økonomi

-Kassebeholdningen er på 13.977,01 kr.

-Kampagnen med gratis medlemskab resten af året for ny tilmeldte i V.F. har foreløbigt kastet et nyt medlem af sig og et andet er i sigte.

3. Planlægning af klubmøderne

-Den 24. august afholdes klub aftenen på Masnedø, hvor vi mødes kl. 19.
Vi fotograferer i den Gyldne og den Blå time.
Solnedgang kl. 20:23.

-Den 31. august viser vi “Sommerbilleder”, dels som de blev skudt og dels det endelige redigerede resultat.

-Den 5. oktober vælges månedens billede, hvorefter vi ser og taler om billederne fra Papir 2 placeret fra 21 til ?

-Bedømmelse af Digital 1 flyttes fra den 5. til den 12. oktober 2023

-Bedømmelse af Papir 3 flyttes fra den 16. til den 23. november 2023.

-Der er plads i kalenderen den 19. og den 26. oktober. Inger taler med Jørgen Kryger fra Maribo om et evt. Fælles arrangement i Reg.Syd om Astrofotografi med Jakob A. Andersen.

4. Aktivitetsudvalget evt. datoer for aktiviteter.

Den 30 september går turen til Middelaldercentret I Nyk.F. hvor vi mødes kl. 11.
Tilmelding senest den 21. september til Ove Arntkløv.

Tur til Skejten afventer løvfald en gang i oktober.

5. Planlægning af deltagelse ved Hjerneforeningens åbent hus.

Arrangementet afvikles den 17. september kl. 12 – 14
Klargøringforegår den 15. september mellem 18 og 23
Inger har sat sig på en af stolene, så vi mangler at få de sidste 2 besat.

6. Eventuelt.

-Vi skal se på udstillings turnus ordningen. Forslag om at skifte billeder i Algade på månedtlig basis, evt. fra billedbanken.

-Forslag om bedømmelse af billeder af en ikke fotograf. Lisbeth har kontakt til en maler og vil lave et forslag til en aften.

7. Næste møde.

21. november 2023 kl. 14 i Foreningszonen.

Referent: Thorkild Sørensen.