Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub torsdag den 16 marts 2023

Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub
torsdag den 16 marts 2023

Pkt. 1.

A: Valg af dirigent. Poul Christensen
B: Valg af referent. Thorkild Sørensen
C: Valg af stemmetællere. Anita og Steffen Gausby

Pkt.2. Beretning. Formand Inger Beuchert Godkendt af forsamlingen

Vordingborg Fotoklubs årsberetning 2022/2023

Fotoåret 22/23 har været en sæson, hvor vi efter Corona og nedlukning efterhånden er oppe på 14 – 18 medlemmer til mødeaftener og ca. 22 medlemmer er aktive mødedeltagere. Det ville selvfølgelig være rart hvis flere af medlemmerne dukkede fysiks op til møderne, men jer der møder op, skal have en stor tak for jeres mødedeltagelse og for at dele jeres viden videre til medlemmerne både ud til den samlede forsamling og individuelle samtaler rundt om bordet. Men der er stadig plads til at flere byder ind.
Jeg vil dog gerne stadig opfordrer flere af jer medlemmer til at komme frem , og sige det her vil jeg dele min viden om, eller det her vil jeg gerne lige vide lidt mere om. så vi i bestyrelsen kan tilrette lægge efter det.
Der har været ansøgning om lokaler for året 22/23 og klubben har ansøgt om Foreningszonen som sædvanligt, men vi har ikke fået nogen tilbagemelding endnu.

I bestyrelsen har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, tak for godt samarbejde til bestyrelsen, selvom i ind imellem kan være svære at holde på sporet, i er jo alle ret talende!!
Vi har arbejdet med klubmøderne, og lidt diskussion har vi jo om der skal være sat noget på til hver mødeaften, det synes jeg, men jeg er nok lidt i undertal der. Der er arbejdet med aktiviteter, foredragsholdere, skal vi ud at fotografere nå vejret er til det, eller være indendørs alle gange. Arbejdet med hjemmesiden, den køre jo helt fint, kombinationen af hjemmesiden og face- Book fungerer fint synes vi. Et problem blev der pludselig, for så kunne vi ikke skrive længere frem i kalenderen uden det ville koste en hel bondegård, men Leif arbejdede på det, og løsningen synes jeg fungere godt. Vi har også arbejdet på at finde udstillingssteder, og lige for tiden udstiller vi i lægehuset Langebæk, der skal nu bruges 20 nye billeder der skal afleveres til Jørgen. Klinik Holmberg kontaktede os om udstilling, så der hænger også ca 20 stk. der er der blevet gødet lidt, så vi håber på at få lov til at udstille der året rundt, nu må vi se hvordan det ender. Der var så mange der sagde nå jeg efterlyste udstillingssteder, hvorfor udstiller i ikke i de tomme butiksruder, det har været forsøgt før men uden resultat. Der er en enkelt privatudlejer med tomt butikslokale så jeg kontaktede Kjeld Sørensen og han var med på ideen straks, der kan vi så have udstilling indtil det bliver udlejet.

Til klubmøderne har vi haft foredrag af 2 fra Stevns Fotoklub der fortalte med stor entusiasme om infrarød fotografering og viste nogle flotte og specielle billeder, men der er vidst ikke rigtig nogle her fra klubben der blev rigtige interesser og gået i gang med det, men alligevel spændende at se anderledes fotografering. Det så vi jo også da vores eget medlem Brian Mortensen viste sine flotte dronebilleder, og havde taget både små og store droner med så vi kunne studere dem, en god og interessant aften. Et andet foredrag var Frank Rønholt hoffotograf i KBH Zoo igennem mange år. Frank viste og fortale om hvordan man kan tage livlige og flotte billeder af dyrene. Frank havde også billeder med fra fødsler og obduktioner, et spændende fotoforedrag. Der har også være foredrag med Jonas Madsen fra Næstved Fotoklub, der viste og fortalte om især sine modelfotos, og det var nemmest at bruge de samme modeller, da der nu om dage er meget papirarbejde med nye modeller. Jonas fortalte også om at deltage i konkurrencer både her hjemme og i udlandet, og det med at ramme dommerens smag. Der lød en opfordring til os at deltage i konkurrencer, det giver meget udvikling.
Vi har haft Thorkild og Knud til at vise billeder og fortælle om at være til de forryktes festival, problemer med at få taget et billede uden der kom uvedkommende mennesker eller genstande på billedet. Til andre møder har vi haft udendørs modelfotografering på Oringe pynten, vi forsøgte at skaffe modeller via Facebook, men det gik ikke helt, men til al held kunne klubbens medlemmer selv skaffe modeller.
Så har vi været på aftenfototur i Vordingborg, en aften med makrofotografering ved et specielt stativ som Flemming havde modtaget, det står i klubskabet og må gerne benyttes., + mulighed for at affotografere gamle negativer, Leif Jensen har fortalt om Photoshop og vi har haft en aften hvor der både blev arbejdet med Photoshop og Affinity.
Vi har haft billeder med til en gang billedsnak, Vi har haft klubmøder hvor vi har talt om de billeder der ikke blev placeret i konkurrencerne.
På søndag d. 19. marts skal der prøves noget nyt her i klubben et helt dagsarrangement med kursus i Lightroom underviser Brian Mortensen. Der fortæller om de nye ting i programmet, derefter kan der så arbejdes videre individuelt og sparring med de andre. Der 11 i alt der møder ind i Foreningszonen.

Vi har været afsted på 2 ture med aktivitetsudvalget, første tur ansporet af foredraget af fra KBH Zoo. Så vi var en tur i Guldborgsund Zoo. Den anden tur var sejlads fra Næstved havn til Karrebæksminde, vi var lige ude at runde ved Gavnø inden vi lagde til i Karrebæksminde., hvor vi havde nogle timer inden tur gik retur igen.
Vores sædvanlige torsdagsture i sommerferien blev også afviklet, og lige som sidste år blev næste uges fotograferingssted aftalt uge for uge og slået op på hjemmesiden og Facebook. Der møder sådan ca 5- 10 medlemmer op pr. gang. Jeg regner med vi også afholder disse torsdage igen, men det kan vi jo tale om nå vi kommer nærmere sommerferien.
Konkurrencer: Månedens billede fungerer fint med aflevering af max 2 billeder pr. medlem taget inden for et givent tidspunkt. Afstemnings % kunne være bedre, så husk at stemme også selv om i måske ikke har fået afleveret. Kommenteringen synes jeg fungerer og det giver noget mere input til ens billede, så kan vi jo selv bestemme om den viden skal bruges eller ej, men muligheden er der. Men en ting der mangler nogle der melder sig til kommenteringen, så det ikke skal være de samme 5 personer hele tiden, der giver også noget til den der kommentere, at sætte sig ned og skrive kommentarer til billederne, det lære man også af og en god kommentering giver en god billedesnak.
Månedens emner har bla. Været, abstrakt-minimalisme- hårdt arbejde- der var en gang- aftenfoto- manipulation-makro- høst- kaos-foråret-farver, bevægelse.
Klub konkurrencen i papir er jo nu afgjort, og klubmestrene udråbes efter generalforsamlingen. Der bliver desværre afleveret mindre antal papirbilleder, det kommer jeg tilbage til.
Jeg synes gennemgående vi har fået ros for vores billeder især synes jeg de monocrome er forbedret væsentlig i forhold til dommernes udtalelse om det. Det er godt at vi kan hæve vores niveau, så der skal bare fotografers og arbejdes med motiver, redigering osv.
Som nyt har vi oprette den digitale konkurrence der jo afsluttes til sommerferien. Der har været fin tilslutning , da der kun bliver kørt i en kategori, er dommeraftenen måske lidt hurtig overstået.
I Region Syd har vi haft de sædvanlige 2 møder sidt i marts og sidst i september hvor der bliver afleveret billeder til konkurrencerne. Vi fortæller om hvilke aktiviteter vi har haft siden sidst, udveksler gode foredragsholdere, dommere. Hvordan de forskellige gør for at få mere billedesnak om billederne.
Antallet af antaget billeder i Region Syds konkurrencer var lidt mindre end sidste år.
På det sidst Region Syd møde besluttede vi at afholde et foredrag i Region Syd regi, Det var så det der blev afholdt i Boderne i Næstved d. 2. marts med Peter Birk, Silkeborg. Peter havde udstilling der, så først var der en halvtime til at studere Peters billeder. Derefter fortalte og viste Peter hvordan han kom fra at tage rejsebilleder, og til sidst ende som billede mager/ kunstner, med udstillinger og bogudgivelser.
Fremadrettet skal den nye bestyrelse kigge på hvordan vi får hævet stemme% på månedens billede, skal jeg udsende reminder en dag før sidste afstemningsdag eller på samme dag, men så bliver i jo forvænte. Vi har også talt om at oprette en emnebank til månedens billede, som vi så kan se på og evt bruge, så hvis du har gode emne ideer giv dem til Leif.
Der skal også kigges på papirkonkurrencen – hvad kan vi gøre for at få flere billeder, indleveret med kun 23 – 24 billeder er konkurrencen meget lille, og der er jo ikke særlig meget for dommeren at vælge i mellem, nå 20 skal placeres.
Den nye digitale konkurrence skal også lige have et tjek, skal den fortsætte som nu eller dels op i 2. Vi skal også finde ud af hvordan udstillingerne i butikken og hos Holmberg skal være, skal vi som nu alle indlevere billeder, eller skal vi gå over til at 2 kan få et helt vindue hver, og så udvælge medlemmer via lodtrækning. Lige så hos Holmberg med en væg hver, eller helt andre muligheder.
Der skal også findes nogle gode ideer emner, vidensdeling, så input modtages.

Jeg overlader hermed behandlingen af beretningen til generalforsamlingen.

Pkt.3. Regnskab.

A: Aflæggelse af årsregnskab.

Kassereren gennemgik det udsendte og reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus.

Pkt.4. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra Ove Arntkløv.

Ove Arntkløv foreslår, at der tages stilling til om V.F. skal melde sig ind i S.D.F., hvilket er forslagsstillerens ønske, da man som personligt medlem ikke kan deltage i alle S.D.F.’s
konkurrencer uden at være medlem af en forening med klubmedlemsskab.

Kassereren gennemgik V.F.’s tidligere erfaringer med medlemskab af S.D.F., gående på højt kontingent og stor lukkethed omkring økonomi.

Efter en generel drøftelse af forslaget, blev det enstemmigt vedtaget , at V.F. melder sig ind i S.D.F.

Pkt.5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for 2023, og svarede i den forbindelse på enkelte spørgsmål.

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 400 kr./år blev enstemmigt vedtaget.

Pkt.6. Valg til bestyrelsen.

A: Valg af Sekretær for 2 år. Genvalg af Thorkild Sørensen.

B: Valg af Kasserer for 2 år . Genvalg af Flemming Bøgvad. Flemming pointerede, at det er de sidste 2 år han tager som kasserer.

C: Valg af Bestyrelsesmedlem. Genvalg af Bjarne Christensen.

Pkt.7. Valg af Bestyrelsessuppleant.

Ove Arntkløv blev valgt for en 2 årig periode.

Pkt. 8. Valg af Revisorsuppleant.

Genvalg til Lisbeth Skovgård Munthe-Brun.

Pkt. 9. Eventuelt

På baggrund af faldende deltagelse i Papir klubmesterskabet, blev det foreslået, at give mulighed for at aflevere flere billeder, eller skære ned på antallet af billeder der honoreres.

Et andet forslag gik på en mulig opdeling af det Digitale Klubmesterskab i Farve og monokrom.

Forslag om mulig genbrug af billeder med placering fra 11–20, evt. 6-20.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen og takkede for den gode ro og orden.

Referent: Dirigent:

Thorkild Sørensen Poul Christensen