Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub torsdag den 29. februar 2024.

Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub
torsdag den 29. februar 2024

Pkt. 1.

A: Valg af dirigent. Christian Dideriksen.
B: Valg af referent. Thorkild Sørensen.
C: Valg af stemmetællere. Christian Dideriksen.

Pkt.2. Beretning. Formand Inger Beuchert. Godkendt af forsamlingen.

Vordingborg Fotoklubs årsberetning 2023/2024

Vi har jo i den del året sat budgettet efter at vi blev mindre antal medlemmer, men først i år indtraf det rigtigt, og vi kom ned på 30 medlemmer da betalingsdagen udløb. Men vi har så været heldige at få nye medlemmer, velkommen til jer og vi håber at i føler vi at har taget godt i mod jer, vi er interesseret i at høre hvis det kan gøres bedre og anderledes. Så vi nu er oppe på 35 medlemmer igen. Deltagelsen i klubmøderne kunne godt være lidt bedre, men mellem 15 og 20 stk. kommer der til møderne.

Der er ansøgt om lokalet Erik Pock Loungen her igen til den nye sæson, så der venter vi svar, men jeg regner da med at er det ok, selv om kommunen skal spare.

Vores klubmøder har omhandlet billede behandling i Photoshop, Affinity og Ligthroom. Hvor i har budt ind med jeres viden på området, og indimellem har det så lagt op til debat både billede behandling teknik og fotografering. Vi har også brugt nogle møder på billedesnak/kritik, vi kan nok godt blive bedre til at komme med konstruktiv kritik, så der kom endnu mere billedesnak ud af det, f.eks hvis autor fortæller hvorfor og hvordan autor arbejdede. Der har også været møder hvor vi havde digitale billeder med, som man lige manglede lidt ideer til at få gjort mere seværdige. En aften viste Lisbeth og Brian billeder fra Færøerne, de havde været på ture de samme steder, men alligevel sjovt at se hvor forskelligt vi som fotografer ser tingen og forsøger at vise det på. Knud har vist billeder fra Dublin, Region Syds tur. Vi har set Bjarnes fotoudstyr til de flotte makrobilleder han levere, samt de færdige billeder. Brian havde oplæg på at arbejde med starcking, og de sidste nyheder i Ligthroom. En klubaften på Masnedø og fotografere, hvor vi viste vores resultater næste klubmøde. Ove har vist og fortalt om tilblivelsen af sine billeder, der er meget kunstagtige i
forhold til de billeder vi andre præstere. Tak til jer alle der med diverse forskellige bidrag der gør at vores klubaftener kan blive interessante og givende.

Der har været afholdt tekniske kvarter hvor bla, Carsten og Poul har budt ind, Carsten med forskellige tekniske kneb til selve fotoapparatet og om sin modelfotografering, lyssætning, modelplacering, og billedbehandling. Poul har taget os med fra grundlæggende arbejdet i Photoshop, og videre med lag arbejde. Formanden glemmer indimellem de tekniske kvarterer, så man skal bare melde sig og sige jeg har lige lidt næste gang.

I sommer havde vi de sædvanlige torsdagsture rundt i vores område, bla. Kalvehave havn, Daneflint, Trellemarken, Boesdal, hvilket fungerer godt. Bestyrelsen lægger op til, at vi tager disse torsdagsture igen her til sommer.

Vi har fået lov til at låne et butikslokale i Algade, der benyttede vi så muligheden for at deltage i
Vordingborgs festuge, med åben udstilling, hvervning af nye medlemmer med et gratis tilbud resten af året, en fotokonkurrence, men den fik vi ikke reklameret godt nok for. Bestyrelsen regner med at vi også har lokalet til festugen i år, så tænkte at vi kunne tale lidt planlægning under evt. og måske nedsætte et udvalg, der vil tage sig af det også med at få avisomtale inden start.

Ud af huset var Bjarne og jeg en dag i maj hvor hjerneskadeforeningen afholdt festival. Jacob Haugård var konferencier, Vi lavede en fin udstilling, men det var ikke fordi folk kom særlig meget hen og studerede den, således var det også for de andre udstillede, men vi gav da festivalen et finere lokale. Jeg havde egentlig også sagt ja til Køng Håndværker marked, men meldte fra igen, enten er jeg ikke god nok til at fortælle og inspirere om dette, eller også skal jeg bare holde fingrene væk, og lade være med at tilmelde os, da det jo ikke rigtig fanger jer medlemmers interesse alligevel, men forsøgende har ligesom været for at vise at der er en god fungerende fotoklub her i Vordingborg.

Vi var også inviteret til at fotografere Dm. Boksning i Møens hallerne, og til Fightnight i DGI-HUSET, jeg ved ikke hvor mange der benyttede tilbuddet, jeg var selv forhindret begge gange. Der har også været mulighed for at fotografere ved karatestævne, nogle medlemmer benyttede det. Der har vi faktisk en stående invitation til at fotografere på deres træningsaftener hvis vi har lyst.

Vores hjemmeside fungerer fint, men nu er der efterspørgsels på en lukket facebookside, hvor vi kan skrive og kommunikere uden at ikke medlemmer kan blande sig. Det arbejder Brian og Bjarne med, måske kan Bjarne fortælle lidt om det under evt. Vi vil stadig gerne have den offentlige hjemmeside som reklame for fotoklubben, så der må stadig gerne lægges billeder op.

Konkurrencerne kører fint, men det ville være rart hvis flere medlemmer afleverede.

I papir afd. Er 4. afd. Jo afviklet og vi skal vi jo hylde mesteren i monocrome og farver samt nr. 2 og 3.

Den digitale konkurrence afsluttes jo til sommerferien.

Dommerne giver Leif lidt hovedbrud, både at finde, men også hvordan de levere, det er jo ikke nemt at vide, hvis vi ikke vil have de samme dommere hele tiden, og det skal vi jo ikke, for så bliver det jo de samme vinder i alle konkurrencerne, for både medlemmer og dommere ser forskelligt på billederne.

Jeg havde sagt ja til Kalundborg Fotoklub, at der godt kunne findes en dommer til deres konkurrence, det tog Leif sig af. Og i fik lov til at se billederne og hørte måske også om deres måde at afholde konkurrence på, ellers kan Leif nok fortælle lidt under kaffen. Vi er også blevet forberedt på at der vil komme en indbydelse fra dem til deres maraton festival der strækker sig over 3 dage, med mulighed for indkvartering på skoler.

Månedens konkurrence køre afleveringerne lidt op og ned, lige så med afstemningerne, men husk du må meget gerne stemme selv om du ikke skulle have nået at aflevere selv. Vi er lige startet med et forsøg med at vælge emner fra en liste, dette køre til sommerferien, hvor det tages op til evaluering. Vi fortsætter med at en kommenterer månedens billede, så husk nu at være parat til at kommentere. Der er jo kommet ny udfordring, da vores nye medlem Bettina har sat sig på en del 1.pladser, godt klaret. Af emner har der været byliv, helt skævt, midt om natten, sensommer, spor i vandet, gult forår.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor også suppleant og aktivitetsudvalget er indbudt. Tak til jer alle sammen for at komme med , kommentarer og ideer og for at i kan holde ud at jeg ikke altid får holdt jer på dagsordenen og rækkefølge. Men i vil altså også gerne tale.

Aktivitetsudvalget Lisbeth, Ove og Anitta, skal have mange tak for jeres arrangerede ture. Der er gået til Middelaldercenteret, Skejten, der blev lidt anderledes grundet vejrets indspilning på Bosai Idrætsefterskole hvor Per Rasmussen holdt foredrag. Der er meldt ud at der bliver en tur til Gavnø nå tulipanerne springer ud.

Vi blev af Stevns Fotoklub inviteret til kursus om brug af Photoshop ved Per Valentin, den ene afdeling er blevet afholdt og nr. 2 kommer her i marts.

Udstillinger som tidligere nævnt, har vi udstilling i Algade 52 over for det Nye rådhus, Langebæk Lægehus og Hos Klinik Holmberg tandlæge på Rådhustorvet 4G. Der er behov for udskiftning af udstillings billeder på Algade og Langebæk Lægehus. PÅ tandklinikken er der lige blevet lavet ny udstilling, den er blevet rigtig flot så smut forbi og se og bliv inspiceret til at allerede nu at lave et billede til udstilling, nå der skal skiftets næste gang.

Samarbejdet i region Syd går stille og roligt, i et stykke tid har vi kørt med 2 årlige møder, men Maribo ville gerne op på 3 eller 4, men Næstved Fotoklub synes det er nok med de 2 årlige møder, jeg er sådan lidt radikal, 2 møder er jo nok fordi vi jo kun har de 2 årskonkurrencer, men måske skal der flere til for at holde bedre sammenhold, for jeg tror ikke der bliver flere Region Syd rejser, Hver enkelt klub vil hellere tage en klubtur med eks. Scanrejser, så det skal vi måske også bare gøre, hvis der er stemning til det.

Her i efterårskonkurrence fik vi det bedste REGION SYD resultat nogen sinde i vores klub, 14. placeringer deraf tre 1. pladser og to 3. pladser, så jeg håber rigtig mange allerede har indrapporteret, ellers kan det nås senest d. 20. marts og billederne skal afleveres til Thorkild senest d. 21. marts. Husk betaling 30kr. for første kategori og 10 kr. for hver næste Konkurrence så max kr. 50.00 Dommer bliver Ditte Rust. Konkurrencen afholdes i Næstved.

Der er også forsøgt at få et fotoforedrag stablet på benene, så jeg har reserveret lokalet d. 18. april, men der er ikke fundet noget til den dag. Men bestyrelsen her i klubben har sat Bjarne på for at få en aftale i hus med Casper Tybjerg, som har udgivet mange fotobøger, med billeder og gode råd om fotografering, jeg har et par bøger her hvis i vil se hvem han er. Casper vil gerne komme i starten af 2025, og jeg har lige modtaget tilsagn fra både Næstved og Maribo Fotoklubber, der gerne vil være med, foredraget koster Kr. 5000.00, som vi 3 klubber deler, så der skal regnes med egenbetaling, prisen kommer senere sammen med datoen.

Jeg håber at vi stadig vil være gode til at bidrage med vores viden og kunnen således at det stadig giver nogle gode og spændende klubaftener.

I det kommende år skal der findes en ny kasserer, da Flemming Bøgvad af meldt ud at han stopper til næste generalforsamling. Vi skal også have et nyt bestyrelsesmedlem, da Thorkild har visket mig i øret at han også stopper. Så begynd alle rede nu at tænke på om du vil gå ind i bestyrelsen, enten som menigt medlem eller kasserer, jeg ved at Flemming meget gerne lære op i kassererposten i løbet af året så hold jer ikke tilbage.
Med disse ord sætter jeg beretningen til behandling

Pkt.3. Regnskab.

A: Aflæggelse af årsregnskab.

Kassereren gennemgik det udsendte og reviderede regnskab, som pr. 31/12/2023 udviste en kassebeholdning på 4887,81kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Pkt.4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Pkt.5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for 2024.

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 400 kr./år blev enstemmigt vedtaget.

Pkt.6. Valg til bestyrelsen.

A: Valg af Formand for 2 år. Genvalg af Inger Beuchert.

B: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år . Genvalg af Leif Jensen.

Pkt.7. Valg af Bestyrelses suppleant.

Lisbeth Skovgård Munthe-Brun blev valgt for en 1. årig periode.

Pkt. 8. Valg af Revisor.

Genvalg til Karen Schmolke.

Efter valgene til Bestyrelsen under pkt. 6,7 og 8, ser bestyrelsen ud som følger:

Formand: Inger Beuchert.
Kasserer: Flemming Bøgvad.
Sekretær: Thorkild Sørensen.
Medlemmer: Bjarne Christensen og Leif Jensen.
Suppleant: Lisbeth Skovgård Munthe-Brun.
Revisor: Karen Schmolke.
Revisor suppleant: Lisbeth Skovgård Munthe-Brun.

Pkt. 9. Eventuelt.

Et punkt hvor det ved flere lejligheder blev gjort klart, at der ikke kan træffes beslutninger på den ene eller den anden måde.

Der blev udtrykt ønsker om:

– Opstramning af kalenderen, så det er klart hvad man kan forvente på klubaftenerne.
– At reglerne for genbrug af ”Papir billeder” igen bliver overvejet mhp. at flere billeder må genbruges.
– At der på det efterfølgende møde ,hvor det nye emne til månedens billede er blevet valgt, laves et indlæg med forslag til opgavens teknisk/teoretisk løsning.
– Udflugt til Kødbyen?
– Hvad kan vi finde på i forbindelse med Festugen? Foto maraton? Pressedækning? Mmm.
– Flere løbende inputs fra medlemmerne ønskes.
– Foto Camp i Kalundborg 31. maj – 2. juni
– Muligheden for adgang til at fotografere sport og lignende er stadig på ønskesedlen.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen og takkede for den gode ro og orden.

Referent: Thorkild Sørensen.                                                             Dirigent: Christian Dideriksen.