Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde i Region Syd onsdag d. 3. april 2024

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde i Region Syd onsdag d. 3. april 2024
kl. 19.30 i DGI-HUSET – Erik Pock Loungen

Tilstede var:
Lene Hansen og Jørgen Kryger, Maribo Fotoklub.
Allan Jensen, Næstved Fotoklub.
Inger Beuchert og Thorkild Sørensen, Vordingborg Fotoklub.
Afbud fra :
Mogens Hansen, Næstved Fotoklub.

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet fra Samarbejdsudvalgsmødet onsdag den 4. oktober 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Nyt fra Aktivitetsudvalget
-Der er ikke planlagt fototure i Regionen. Maribo arrangerer sin egen tur til Litauen.

-Vordingborg arrangerer et fotoforedrag med Casper Thybjerg torsdag den 30. januar 2025. Udgifterne kan evt. deles med 1/3 til hver klub. Deltagerbetaling kan overvejes.
Tilmelding i slutningen af december 2024.

-Maribo arrangerer et foredrag med Søren Skov fra Esbjerg i September (den 19. eller 26.)

– Klubberne er positive overfor cirkulering af Reg.Syd konkurrencebilleder. Vi cirkulerer de 10 bedste farve og monokrom og de 5 bedste serier.

-Inger ønsker, at det fremgår af resultaterne, om det er deltagerens billede 1 eller 2 der har opnået placeringen, hvis man ikke selv var til stede ved bedømmelsen. Maribo ser på en løsning.

-Dommerlister S.D.F og Reg. Nord

3. Nyt fra SDF

-SDF er gode til at sende infomails.
– Vi er ikke gode til at deltage i de internationale konkurrencer vi bliver inviteret til. Næstved deltager , Maribo og Vordingborg halter lidt.

– Opfordring til, at man på klub plan opfordrer medlemmerne til at deltage. Det er digitale konkurrenser, så det er forholdsvis nemt.

4. Nyt fra klubberne
Maribo Fotoklub:
Januar 2024
Afleveret til Klukkonkurrence 1/24, der blev i alt afleveret 78 billeder.

Februar 2024
Haft en aften hvor Hans Christian underviste i temaet Stacking.
En aften hvor hvert medlem medbragte et billede i farve og et i monochrome, og så var vores egen Lars dommer på en spontanbedømmelse, dette gøres for at lærer medlemmerne at tale om billeder.
Vi havde også fornøjelse af Jesper Art Hyllemose, som gæst i klubben, en levende underholder og han skuffer heller ikke.
Der er afleveret til Region Syds forårskonkurrence.

Marts 2024
Afvikling af klubkonkurrence 1/24, hvor dommergerningen var lagt i hænderne på Tom Wilkki, en dommer vi meget gerne ser igen.
Evaluering af ikke antagne billeder fra kk.4/23 og kk.1/24.
Afleveret til klubkonkurrence 2/24.

Næstved Fotoklub:
Aktiviteter februar 2024 – marts 2024
Sædvanlige torsdagsmøder med afvikling af konkurrencer og workshops mv.
samt fototure ca. hver anden mandag.
Øvrige aktiviteter
• Forårsudstilling på Grønnegade Kaserne Kulturcenter den 2. og 3. marts.
12 medlemmer udstillede 60 billeder. Der var 263 besøgende.
• Udstilling i Bisserup Forsamlingshus. Der var fernisering 3. marts med ca.
80 gæster. Udstillingen er åben for husets brugere frem til 19. april.
• Hver anden tirsdag kan klubbens medlemmer få printet billeder på
klubbens nye printer. Det er en succes, som mange medlemmer benytter
sig af og sætter stor pris på. Det er også muligt at få skåret passepartout
og monteret billeder til klubkonkurrencer.
Der er nedsat et lille udvalg, som står for drift af printeren.
• Permanent udstilling med skiftende billeder på en afdeling på Næstved
Sygehus blev udskiftet i februar.
• Debataften den 22. februar, hvor alle kunne komme med forslag til
klubbens aktiviteter.
• Vi har påbegyndt tilrettelæggelsen af en udstilling hos Næstved
Kunstforening i august. Den vil være censureret. Et udvalg på fem skal
udvælge billederne.
Vi sørger løbende for, at der er nyt om fotoklubbens aktiviteter på vores
hjemmeside.
Freddie Hansen har efter 44 år som formand meddelt, at han ikke genopstiller
på generalforsamlingen den 20. april. Han vil dog gerne fortsætte i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at Allan Jensen vælges som ny formand.

Vordingborg Fotoklub:
1.2 Månedens billede
8.2. Snak om billeder vanskelige billeder, billeder man synes der er noget men alligevel svært lige hvordan det gøres.
15.2 Bedømmelse af papir afd. 4 dommerpar fra Ringsted
22.2 Ove Arntkløv viste sine billeder og fortalte om hvordan han arbejder med billeder.
29.2 Generalforsamling, igen ændringer.
Her blev der også uddelt præmier til årets klubvinderne i papirkonkurrence 23/24
7.3. afvikling af månedens billede Low key.
14.3. Bedømmelse af digital afd. 3
21.3. Billedesnak om de ikke placerede billeder.
Hængt ny udstilling op hos Tandlægen Holmberg.
Afleveret nye billeder til udstillingen i Langebæk Lægehus.

Talt om måneden billede, om at finde emner der giver mere tekniske udfordringer.
Tur 1. gang om møneden onsdag formiddag. 1. gang tur til Bogø Mølle og Bogø kirke.
Tur. 2. tur til Hestevognsmuseet på Møn.
I gang med at planlægge til Vordingborg festuge i uge 28. i første om et fotomaraton om mandagen åbent for alle.

5. Eventuelt
Ingen emner

6. Næste møde
– Næste møde den 2. oktober kl. 19.30 i Næstved

Referent: Thorkild Sørensen, Vordingborg Fotoklub