SDF indkalder til »Den Nationale« 2022

Den Nationale afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med landsmødet.
Kun medlemskategorierne »SDF Fuld« og »SDF Ekstra« kan deltage i Den Nationale.
Registrering forgår via hjemmesiden www.sdfkonkurrence.dk.

Kalender:
Upload og registrering starter: 15. marts 2022
Deadline for upload: 1. maj 2022
Bedømmelse: 11. juni 2022
Offentliggørelse af resultat: 1. juli 2022

»Den Nationale« 2022

Følg nedenstående link og læs alt om hvordan du deltager i »Den Nationale«

Brug dette link!